Fengqiu/Judy Zhang

Research Technician

Office: 

ISB 460

Phone: 

413-545-5543

Email: 
fengqiuzhang [at] umass [dot] edu